ارتباط با ما

فرم ثبت درخواست پشتیبانی

ثبت درخواست پشتیبانی جدید

پیگیری درخواست ها

ساعت کاری بخش پشتیبانی : از روز شنبه الی چهارشنبه از ساعت 08:00 الی 16:00

توجه : درج اشتباه شماره سریال دستگاه حضورغیاب موجب خروج درخواست شما از لیست پیگیری کارشناسان خواهد شد. شماره سریال دستگاه هم در پشت دستگاه نوشته شده و هم در منوی فارسی دستگاه در قسمت {اطلاعات سیستم یا اطلاعات دستگاه} قابل مشاهده می باشد.

سامانه پشتیبانی مشتریان شرکت داده پردازان سیراف
سبد خرید