فرم ثبت درخواست پشتیبانی و خدمات پس از فروش

فرم ثبت درخواست پشتیبانی
  • تذکر : عدم درج صحیح سریال دستگاه موجب ابطال درخواست می گردد. شماره سریال دستگاه هم در پشت دستگاه نوشته شده و هم در منوی فارسی دستگاه در قسمت {اطلاعات سیستم یا اطلاعات دستگاه} قابل مشاهده می باشد.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif, bmp, zip, rar, pdf.
    فقط پسوند های زیر قابل بارگزاری می باشد: jpg,jpeg,png,gif,bmp,zip,rar,pdf
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

راهنمای تکمیل فرم :

کد برنامه AnyDesk : ابتدا با کلیک بر روی دکمه زیر برنامه Anydesk را دانلود نموده و بر روی رایانه خود اجرا نمایید.سپس کد ۹ رقمی که در پنجره برنامه AnyDesk نوشته شده است را در فرم وارد نمایید.