کاربر گرامی {transaction_id}

درخواست پشتیبانی شما با موفقیت در سامانه ثبت گردید.

{transaction_id}

code

از آنجایی که به درخواست ها به نوبت رسیدگی می گردد خواهشمند است شکیبا باشید و از ثبت درخواست مجدد و تکراری خودداری فرمایید.